Rubriky
Důchody

Valorizace 2025: změny a novinky přehledně

Aktualizováno: 10. 7. 2024

Starobní důchody by se mohly od ledna zvýšit v průměru o 356 korun. Přesná částka bude stanovena na základě vývoje mezd, jak uvedl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Průměrný důchod by tak mohl dosáhnout 21 078 korun. Důchody starobní, invalidní a pozůstalostní se pravidelně zvyšují na začátku roku podle zákonných předpisů, které zohledňují růst cen a třetinu růstu reálných mezd. Poslední zvýšení proběhlo letos v lednu, kdy se všem důchodcům přidalo 360 korun.

„Průměrný starobní důchod v příštím roce překročí 21 tisíc korun. V příštím roce bude průměrný důchod 21 078 korun. Nyní, v červnu, činí průměrný důchod 20 708 korun,“ uvedl Jurečka.

Důchod se skládá ze dvou částí. Solidární pevná výměra je pro všechny stejná a představuje deset procent průměrné mzdy. Letos činí 4400 korun a od ledna by se podle ministra měla zvýšit o 290 korun na 4690 korun. V zásluhovém procentním dílu se odráží výše výdělku, odpracované roky a počet vychovaných dětí. Tento díl by se mohl od ledna zvýšit o 0,4 procenta. Lidé, kteří nastoupili do předčasného důchodu po říjnu loňského roku a ještě nedosáhli řádného důchodového věku, by dostali navýšenou jen solidární část.

Navýšení důchodů se vypočítává z průměrné mzdy, průměrné starobní penze, růstu cen u domácností důchodců a růstu reálného výdělku. Bere se v úvahu přírůstek indexu spotřebitelských cen za období od loňského července do konce letošního června, průměrná penze za červen a očekávaná průměrná mzda pro příští rok. Podle Jurečky dosáhl přírůstek cen u domácností důchodců za sledované období 1,7 procenta.

Invalidních důchodců bylo přes 411 tisíc, zatímco vdovské, vdovecké a sirotčí důchody byly udělovány lehce přes 65 tisícům lidí. Několik desítek tisíc důchodů dále poskytují systémy ministerstev obrany, spravedlnosti a vnitra, přičemž průměrné starobní důchody v těchto systémech jsou o několik tisíc korun vyšší.

Důchod se skládá ze dvou složek. Solidární pevná výměra je jednotná pro všechny a představuje deset procent průměrné mzdy, což letos činí 4400 korun. Zásluhový procentní díl pak zohledňuje výši výdělku, odpracované roky a počet vychovaných dětí.

Při vysoké inflaci může dojít k mimořádnému zvýšení důchodů i v polovině roku. Mimořádné navýšení se provádí, pokud součet meziměsíční inflace překročí pět procent. Letos k této situaci nedošlo, takže mimořádné navýšení nebude.

Rubriky
Důchody

Důchodová reforma 2024

Plánovaná důchodová reforma v České republice se zaměřuje na několik klíčových změn, jejichž cílem je zajistit udržitelnost a spravedlivost důchodového systému.

Zde jsou hlavní body reformy:

 1. Věk odchodu do důchodu: Věk odchodu do důchodu bude nově navázán na naději dožití 50letých osob. Průměrná doba strávená v důchodu by měla být 21,5 roku, což znamená, že se věk odchodu do důchodu bude automaticky upravovat na základě demografických údajů​.
  Zdroj: Vlada.cz,​​ Seznam Zprávy).

 2. Zpomalení růstu nových důchodů: Od roku 2026 by nově přiznávané důchody měly růst pomaleji. Tento krok má za cíl snížit jejich úroveň oproti současnému stavu o 8 %, a tím i náhradový poměr o 3 %​
  Zdroj: České důchody​.

 3. Zvýšení minimálního důchodu: Minimální důchod se zvýší na 20 % průměrné mzdy. Toto opatření zaručí vyšší základní příjem pro důchodce splňující minimální dobu důchodového pojištění​
  Zdroj: České důchody, Skrblík.

 4. Dřívější důchod pro náročné profese: Pracovníci v náročných profesích, jako jsou zdravotníci, hasiči nebo pracovníci v těžkých průmyslech, budou mít možnost odejít do předčasného důchodu bez finančního krácení, a to až o 30 měsíců dříve po odpracování 4400 směn.
  Zdroj: ​Seznam Zprávy, Skrblík.

 5. Nižší krácení předčasného důchodu: Lidé, kteří odpracují alespoň 45 let, budou mít při odchodu do předčasného důchodu pouze poloviční krácení. Započítávat se budou i některé náhradní doby, jako vojenská služba nebo péče o dítě​.
  Zdroj: České důchody.

 6. Dobrovolné sdílení vyměřovacích základů: Manželé nebo registrovaní partneři budou mít možnost sdílet své sociální odvody na důchod. Toto opatření má za cíl zajistit vyšší důchod pro manžela či partnera s nižšími příjmy​. Zdroj: České důchody.

 7. Omezení výchovného: Plánuje se postupné snížení a omezení výchovného, které se dnes poskytuje za vychování dětí​.
  Zdroj: České důchody.

Celkovým cílem reformy je vytvořit systém, který bude udržitelný, spravedlivý a flexibilní, podporující jak současné, tak budoucí důchodce​.

Rubriky
Důchody

Jak porostou důchody? Jejich výši ovlivní několik novinek

Výši vyplácených penzí na přelomu let 2020/2021 ovlivní několik změn. Státní rozpočet to bude bolet, důchodci si polepší.

Výši penze na přelomu roku ovlivní několik faktorů. V dnešním článku si je všechny shrneme.

Valorizace: nakonec „jen“ podle zákona

Ačkoli ještě v srpnu se politici předháněli v návrzích, jak moc zvýšit důchody nad zákonnou valorizaci, nakonec se penze zvýší právě „jen“ podle valorizačního zákonného vzorce. Ze statistických údajů vyplynulo, že zákonná valorizace bude v příštím roce 5,8 %.

Poprvé od roku 2017, kdy se změnil výpočet valorizace, se pro příští rok ve výši valorizace zohlednil růst životních nákladů důchodců, nikoli celé populace, uvedla ministryně práce Jana Maláčová s tím, že dříve růst cen nemusel odpovídat růstu životních nákladů důchodců, takže se začalo přihlížet nejen k celkovému růstu cen za domácnosti, ale i k růstu cen za domácnosti důchodců. A letos podle Maláčové inflace zasáhla seniory více než běžné domácnosti a životní náklady jim rostly rychleji. Důchodcovská inflace podle zprávy MPSV dosáhla 3,8 %, zatímco inflace běžné domácnosti „jen“ 3,3 %.

Průměrný důchod se tak zvýší o 839 Kč a v roce 2021 bude ve výši 15 336 Kč. Odkaz na průměr napovídá, že na částku průměrného navýšení důchodu zdaleka nedosáhnou všichni, ale jen ti, jejichž penze dosahuje částky průměrného důchodu. Konkrétní míra lednového navýšení penze u jednotlivce závisí na tom, jak velký důchod pobírá

ZMĚNY V ROCE 2021

Co se všechno změní v roce 2021 pro zaměstnance, seniory nebo i pro OSVČ?

Kolik dostanete přímo vy?

Jak se dotkne valorizace přímo vás? Jde to poměrně snadno spočítat. Nejprve je nutné připomenout, že se důchod skládá ze dvou částí. Ta první, základní výměra, je pro všechny stejná. Druhá část se, zjednodušeně řečeno, odvíjí od počtu odpracovaných let a toho, jaké jste měli v životě příjmy, resp. kolik jste z nich odvedli na zálohách na důchodové pojištění.

Nařízení vlády č. 381/2020 Sb. vyplývá, že:

 • základní výměra důchodu se zvýší o 60 Kč měsíčně z letošních 3490 Kč na 3550 Kč,
 • procentuální výměra důchodu se zvýší o 7,1 %.

Teď už si výpočet můžeme ukázat na příkladu.

Předpokládejme, že důchodce letos pobírá měsíčně penzi ve výši 13 000 Kč. Pokud je základní výměra 3490 Kč, musí být ta procentuální ve výši 9510 Kč.

Procentuální výměra má vzrůst o 7,1 %, takže k částce zvýšení procentuální výměry po valorizaci dojdeme výpočtem 9510 × 7,1 % = 675,21 Kč. Částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru, upravíme tedy na 676 Kč. Procentuální výměra pro příští rok tedy bude 9510 + 676 = 10 186 Kč.

Víme, že základní výměra se pro příští rok zvýší na 3550 Kč.

Měsíční důchod od lednové výplaty se tedy zvýší na 13 736 Kč.

Podle stejné logiky jsme vypočítali ještě pár dalších příkladů, které najdete v následující tabulce:

Současná výše měsíční penzePenze od 1. ledna 2021
9000 Kč9452 Kč
10 000 Kč10 523 Kč
11 000 Kč11 594 Kč
12 000 Kč12 665 Kč
13 000 Kč13 736 Kč
14 000 Kč14 807 Kč
15 000 Kč15 878 Kč
16 000 Kč16 949 Kč
17 000 Kč18 020 Kč
18 000 Kč19 091 Kč
19 000 Kč20 162 Kč
20 000 Kč21 233 Kč

Zdroj: vlastní výpočty autora

Rouškovné čeká Senát

Návrh o rouškovném, jednorázovém příspěvku pro důchodce, který jim má podle premiéra vynahradit koronavirové psychické útrapy, prošel Sněmovnou. Nyní předloha zamíří do Senátu. Pokud jím projde, mohli by lidé pobírající starobní, invalidní či pozůstalostní penzi dostat dávku ve výši 5000 Kč ještě letos. Vyplacena jim bude automaticky, není nutné o ni nikde žádat.

Příspěvek nebude moci zabavit exekutor, nebude podléhat dani z příjmu a nebude se do příjmů započítávat ani pro účely stanovení nároku na sociální dávky.  

Změna v datu valorizace

V souvislosti se schvalováním rouškovného se do předlohy dostal pozměňovací návrh Mikuláše Ferjenčíka z Pirátské strany, podle kterého má pravidelná valorizace důchodů probíhat vždy od 1. ledna, a ne až ode dne výplaty lednové splátky penze tak, jak je tomu dosud. Současné schéma přitom znevýhodňuje příjemce penzí tím více, čím déle v lednu mají nastavený výplatní termín. Penze by se měly začít podle nového pravidla valorizovat od roku 2022.

O nerovnosti ve valorizacích, ale i při výplatě navýšení penze pro důchodce od 85 jsme nedávno podrobně informovali v textech:

Stát každoročně ochudí důchodce o miliardu

Valorizace důchodů. Tak hloupí jsme jen v Česku

Starším seniorům stát sice přidá, ale něco si pro sebe nechá

Redukční hranice pro výpočet důchodu

Údaje stanovené v Nařízení vlády č. 381/2020 Sb. kromě dalšího určují i výši redukčních hranic, které vstupují do výpočtu důchodu. Když známe výši průměrné mzdy pro příští rok, umíme si je stanovit i sami.

Výši budoucího starobního důchodu ovlivňuje průměrná měsíční mzda, které jste dosáhli během doby pojištění, přepočtená pomocí koeficientů zohledňujících inflaci na současnou hodnotu. Určuje tzv. osobní vyměřovací základ a ten se upravuje dvěma redukčními hranicemi.

První redukční hranici vypočteme jako 44 % průměrné mzdy a zaokrouhlíme na celé koruny nahoru. První redukční hranice platná pro rok 2021 je tedy do 15 595 Kč a započítává se ze 100 %.

Horní limit u druhé redukční hranice se stanovuje jako 400 % průměrné mzdy.

Druhá redukční hranice platná pro rok 2021 je tedy od 15 595 do 141 764 Kč a započítává se jen ze 26 %.

K částce nad druhou redukční hranici se nepřihlíží. To znamená, že průměrná měsíční mzda nad částku 141 764 Kč už příští rok výši starobního důchodu neovlivní.

Rubriky
Důchody

Zaručená mzda: změny od roku 2021

Zvýšení minimální mzdy pro rok 2021 má za následek rovněž růst nejnižších úrovní zaručené mzdy.

V legislativním procesu je předloha označena jako návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. Pokud legislativní proces na věci nic nezmění, vzroste tedy měsíční minimální mzda první skupině prací na 15 200 Kč a hodinová na 90,50 Kč. A s ní také zaručená mzda.

Zaručená mzda stanovuje nejnižší cenu práce odstupňovaně podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Jedná se o mzdu nebo plat, na kterou vám vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového nebo platového výměru za stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy se uplatňují u zaměstnanců, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a u zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Práce zařazují do 8 skupin a pro každou z nich je stanovena příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy v hodinovém a měsíčním vyjádření.

Částky uvedené níže platí pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

1. skupina prací

Příklad profesí:

 • pomocník v kuchyni
 • švadlena drobných úprav
 • uklízeč
 • doručovatel zásilek
 • nosič zavazadel
RokMěsíčníHodinová
Od 1. 1. 202115 200 Kč90,50 Kč
1. 1. 2020 – 31. 12. 202014 600 Kč87,30 Kč

2. skupina prací

Příklad profesí:

 • kopáč
 • lešenář do 10 m
 • sanitář
 • pokojská
 • trafikant
 • asfaltér
RokMěsíčníHodinová
Od 1. 1. 202116 800 Kč99,90 Kč
1. 1. 2020 – 31. 12. 202016 100 Kč96,30 Kč

3. skupina prací

Příklad profesí:

 • zedník
 • klempíř
 • instalatér a topenář
 • číšník
 • barman
 • holič a kadeřník
RokMěsíčníHodinová
Od 1. 1. 202118 500 Kč110,30 Kč
1. 1. 2020 – 31. 12. 202017 800 Kč106,40 Kč

4. skupina prací

Příklad profesí:

 • průvodce s tlumočením
 • kuchař specialista
 • krejčí v modelové a zakázkové výrobě
RokMěsíčníHodinová
Od 1. 1. 202120 500 Kč121,80 Kč
1. 1. 2020 – 31. 12. 202019 600 Kč117,40 Kč

5. skupina prací

Příklad profesí:

 • řidič autobusu
 • mistr
 • dispečer
 • záchranář
 • všeobecná zdravotní sestra
 • porodní asistentka
 • personální a mzdová účetní
 • průzkumník trhu
 • učitel ve školce
RokMěsíčníHodinová
Od 1. 1. 202122 600 Kč134,40 Kč
1. 1. 2020 – 31. 12. 202021 700 Kč129,70 Kč

6. skupina prací

Příklad profesí:

 • obchodní referent
 • speciální pedagog
 • správce sítí
 • tvůrce IT systému
 • samostatný projektant rozsáhlých a náročných staveb
RokMěsíčníHodinová
Od 1. 1. 202124 900 Kč148,40 Kč
1. 1. 2020 – 31. 12. 202024 000 Kč143,20 Kč

7. skupina prací

Příklad profesí:

 • finanční expert
 • lékař
 • zubař
 • farmaceut
 • expert na marketing
 • programátor
RokMěsíčníHodinová
Od 1. 1. 202127 500 Kč163,90 Kč
1. 1. 2020 – 31. 12. 202026 500 Kč158,10 Kč

8. skupina prací

Příklad profesí:

 • odborník na finanční a obchodní strategii organizace
 • makléř na finančním a kapitálovém trhu
 • špičkový vědecký pracovník řešící principiálně nové vědeckovýzkumné okruhy
RokMěsíčníHodinová
Od 1. 1. 202130 400 Kč181,00Kč
1. 1. 2020 – 31. 12. 202029 200 Kč174,60 Kč
Rubriky
Důchody

Valorizace 2024: změny a novinky přehledně

Připravované změny důchodové reformy postoupily do další fáze. Změn bude hned několik a my jsme pro vás připravili jejich přehled.

Klíčové otázky, na které přinášíme odpovědi:

 • jak vysoké budou důchody od ledna 2024?
 • projdou důchody valorizací?

Důchody v roce 2024

Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se od ledna 2024 zvýší o 360 Kč. Zvýší se solidární část penze, všichni příjemci dostanou stejnou částku.


Z dostupných informací vyplývá, že průměrný starobní důchod bude činit 20 630 Kč, což je přibližně o 400 Kč více než v roce 2023.

Nárůst je však o 400 Kč nižší než v roce předchozím, alespoň podle prozatím dostupného návrhu státního rozpočtu na rok 2024.

Pokles v navýšení je způsobený zejména poklesem reálných mezd.

Rubriky
Důchody

Co znamená zákonná valorizace a jak funguje?

Zákonná valorizace důchodů se týká procesu, kdy jsou důchody (penze) vyplácené důchodcům pravidelně upravovány v souladu s určitými pravidly stanovenými zákonem nebo legislativními opatřeními. Cílem tohoto procesu je udržet krok s inflací a zvyšujícími se náklady na život, aby důchodci neztráceli reálnou hodnotu svých důchodů a měli dostatečné finanční prostředky k pokrytí svých potřeb.

V praxi to znamená, že zákon nebo příslušné státní orgány periodicky stanoví mechanismy pro automatické zvyšování důchodů na základě měřítka, jako je například inflace, průměrný růst mezd nebo jiné ekonomické ukazatele.

Tímto procesem dojde k zajištění, že příjemci důchodů dostávají odpovídající částky, které se vyrovnají zvýšeným nákladům na život v důsledku inflace a jiných ekonomických faktorů.

Zákonná valorizace důchodů může probíhat například každý rok nebo v jiném určeném intervalu. Důchody jsou poté zvýšeny o určitý procentuální podíl nebo částku, která je vypočítána na základě daných pravidel. Tímto způsobem se snaží stát zabezpečit důchodce a minimalizovat riziko, že by jejich důchody ztratily na hodnotě v důsledku ekonomických výkyvů.

Rubriky
Důchody

Valorizace důchodů 2021

Od ledna 2021 si příjemci důchodů polepší průměrně 5,8%, resp. o 839 Kč. Poprvé tak důchody průměrně přesáhnou výše 15 000 Kč. Konkrétní částka závisí na současné výši penze.

Co je to valorizace?

Valorizace důchodů představuje zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu. Zvýšení se vztahuje vždy k datu splatnosti důchodu každého jedince. Dostáváte-li tedy důchod k 15. v měsíci, zvýšení se vztahuje až k tomuto datu, nikoliv od 1. v daném měsíci, kdy ke zvýšení dochází.

Každý důchod se skládá ze základní výměry a z procentní výměry důchodu. Valorizace může být formou navýšení základní výměry, procentní výměry anebo obou těchto složek.

Valorizace se v České republice vztahuje na všechny typy vyplácených důchodů – předčasné starobní, standardní starobní, invalidní důchody pro všechny stupně invalidity a také sirotčí či vdovské důchody

Valorizace důchodů 2021

Důchody od ledna 2021 vzrostou průměrně o 839 Kč. Jedná se o zákonnou valorizaci, která vychází z růstu průměrné mzdy a růstu cen.

Jednorázový příspěvek 5 000 Kč – tzv. „rouškovné“

Lidé, kteří pobírají starobní, invalidní či vdovské důchody, dostanou od státu jednorázový příspěvek 5 000 Kč. Vyplacen bude v prosinci 2020 současně s běžným důchodem.

Původní návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčová byl příspěvek byl 6000 Kč, což ale odmítla ministryně financí Alena Schillerová, která byla ochotná přistoupit na 4000 Kč. 

Valorizace důchodů 2020

Od lednové splátky důchodu v roce 2020 došlo ke zvýšení základní výměry důchodu o 220 Kč z 3 270 Kč na 3 490 Kč a ke zvýšení procentní výměry důchodu o 5,2 %. Procentní výměra důchodu se dále zvýší o dalších 151 Kč

Přehled navýšení důchodu od ledna 2021

Současná výše měsíční penzeNová výše penze od 1. ledna 2021
9000 Kč9451 Kč
10 000 Kč10 522 Kč
11 000 Kč11 593 Kč
12 000 Kč12 664 Kč
13 000 Kč13 735 Kč
14 000 Kč14 806 Kč
15 000 Kč15 877 Kč
16 000 Kč16 948 Kč
17 000 Kč18 019 Kč
18 000 Kč19 090 Kč
19 000 Kč20 161 Kč
20 000 Kč21 232 Kč