Rubriky
Důchody

Valorizace 2024: změny a novinky přehledně

Připravované změny důchodové reformy postoupily do další fáze. Změn bude hned několik a my jsme pro vás připravili jejich přehled.

Klíčové otázky, na které přinášíme odpovědi:

  • jak vysoké budou důchody od ledna 2024?
  • projdou důchody valorizací?

Důchody v roce 2024

Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se od ledna 2024 zvýší o 360 Kč. Zvýší se solidární část penze, všichni příjemci dostanou stejnou částku.


Z dostupných informací vyplývá, že průměrný starobní důchod bude činit 20 630 Kč, což je přibližně o 400 Kč více než v roce 2023.

Nárůst je však o 400 Kč nižší než v roce předchozím, alespoň podle prozatím dostupného návrhu státního rozpočtu na rok 2024.

Pokles v navýšení je způsobený zejména poklesem reálných mezd.

Rubriky
Důchody

Co znamená zákonná valorizace a jak funguje?

Zákonná valorizace důchodů se týká procesu, kdy jsou důchody (penze) vyplácené důchodcům pravidelně upravovány v souladu s určitými pravidly stanovenými zákonem nebo legislativními opatřeními. Cílem tohoto procesu je udržet krok s inflací a zvyšujícími se náklady na život, aby důchodci neztráceli reálnou hodnotu svých důchodů a měli dostatečné finanční prostředky k pokrytí svých potřeb.

V praxi to znamená, že zákon nebo příslušné státní orgány periodicky stanoví mechanismy pro automatické zvyšování důchodů na základě měřítka, jako je například inflace, průměrný růst mezd nebo jiné ekonomické ukazatele.

Tímto procesem dojde k zajištění, že příjemci důchodů dostávají odpovídající částky, které se vyrovnají zvýšeným nákladům na život v důsledku inflace a jiných ekonomických faktorů.

Zákonná valorizace důchodů může probíhat například každý rok nebo v jiném určeném intervalu. Důchody jsou poté zvýšeny o určitý procentuální podíl nebo částku, která je vypočítána na základě daných pravidel. Tímto způsobem se snaží stát zabezpečit důchodce a minimalizovat riziko, že by jejich důchody ztratily na hodnotě v důsledku ekonomických výkyvů.

Rubriky
Důchody

Valorizace důchodů 2021

Od ledna 2021 si příjemci důchodů polepší průměrně 5,8%, resp. o 839 Kč. Poprvé tak důchody průměrně přesáhnou výše 15 000 Kč. Konkrétní částka závisí na současné výši penze.

Co je to valorizace?

Valorizace důchodů představuje zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu. Zvýšení se vztahuje vždy k datu splatnosti důchodu každého jedince. Dostáváte-li tedy důchod k 15. v měsíci, zvýšení se vztahuje až k tomuto datu, nikoliv od 1. v daném měsíci, kdy ke zvýšení dochází.

Každý důchod se skládá ze základní výměry a z procentní výměry důchodu. Valorizace může být formou navýšení základní výměry, procentní výměry anebo obou těchto složek.

Valorizace se v České republice vztahuje na všechny typy vyplácených důchodů – předčasné starobní, standardní starobní, invalidní důchody pro všechny stupně invalidity a také sirotčí či vdovské důchody

Valorizace důchodů 2021

Důchody od ledna 2021 vzrostou průměrně o 839 Kč. Jedná se o zákonnou valorizaci, která vychází z růstu průměrné mzdy a růstu cen.

Jednorázový příspěvek 5 000 Kč – tzv. „rouškovné“

Lidé, kteří pobírají starobní, invalidní či vdovské důchody, dostanou od státu jednorázový příspěvek 5 000 Kč. Vyplacen bude v prosinci 2020 současně s běžným důchodem.

Původní návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčová byl příspěvek byl 6000 Kč, což ale odmítla ministryně financí Alena Schillerová, která byla ochotná přistoupit na 4000 Kč. 

Valorizace důchodů 2020

Od lednové splátky důchodu v roce 2020 došlo ke zvýšení základní výměry důchodu o 220 Kč z 3 270 Kč na 3 490 Kč a ke zvýšení procentní výměry důchodu o 5,2 %. Procentní výměra důchodu se dále zvýší o dalších 151 Kč

Přehled navýšení důchodu od ledna 2021

Současná výše měsíční penzeNová výše penze od 1. ledna 2021
9000 Kč9451 Kč
10 000 Kč10 522 Kč
11 000 Kč11 593 Kč
12 000 Kč12 664 Kč
13 000 Kč13 735 Kč
14 000 Kč14 806 Kč
15 000 Kč15 877 Kč
16 000 Kč16 948 Kč
17 000 Kč18 019 Kč
18 000 Kč19 090 Kč
19 000 Kč20 161 Kč
20 000 Kč21 232 Kč